Wydarzenia

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/lomzalo3/public_html/templates/dd_freegames_105/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198
Sławomira Głasek, fot. Tomasz Waldziński
Odsłony: 883

 

  Rozpoczynamy zapisy na szkolny obóz o charakterze socjoterapeutycznym z elementami zajęć sportowych, tenisowych, który odbędzie się w ramach programu profilaktycznego „Sztuka wyborów”.
     • Termin: 16.09.2019.r – 20.09.2019 r.
     • Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy Ostoja Sport Resort, Januszkowo 27, 13-124 Kozłowo
     • Koszt: 0zł
     • Uczestnicy: uczniowie obecnych klas I
     • Zapisy do: 07.06. 2019 r.
(zgłoszenia przyjmują p. Sławomira Głasek - pedagog, p. Tomasz Waldziński - nauczyciel wf)

Wyjazd jest jednym z elementów programu „Sztuka wyborów”, który jest realizowany i finansowany w ramach Łomżyńskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz patologii społecznej na 2019 r.
Program zakłada podjęcie takich działań w szkole, które wpłyną na świadomość uczniów, rodziców, nauczycieli w zakresie zdrowotnych i psychologicznych konsekwencji nadużywania środków psychoaktywnych oraz nowych form przemocy za pośrednictwem urządzeń elektronicznych. Wzmacnianie uczniów, budowanie właściwej samooceny, z uwzględnieniem ich zainteresowań i predyspozycji.

W ramach programu zaplanowano:
     • zajęcia z uczniami klas I;
     • edukację nauczycieli i rodziców „Budowanie właściwej samooceny mojego dziecka/wychowanka”;
     • utworzenie grupy wsparcia dla zainteresowanych uczniów klas I prowadzonej przez szkolnego psychologa;
     • udział 30 osobowej grupy uczniów w obozie socjoterapeutyczno-sportowym.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Sławomira Głasek, Katarzyna Gryczewska, Artur Proniewski, Tomasz Waldziński

Nabór na obóz socjoterapeutyczny z elementami zajęć sportowych Nabór na obóz socjoterapeutyczny z elementami zajęć sportowych Nabór na obóz socjoterapeutyczny z elementami zajęć sportowych Nabór na obóz socjoterapeutyczny z elementami zajęć sportowych Nabór na obóz socjoterapeutyczny z elementami zajęć sportowych

Kategoria: /