Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/lomzalo3/public_html/templates/dd_freegames_105/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198
Administrator
Odsłony: 16376


Profile klas w roku szkolnym 2022/2023


Profil społeczny
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: geografia i wiedza o społeczeństwie.
Przedmioty uzupełniające: e-matematyka, nauka o komunikacji i język obcy w społeczeństwie. Zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do konkursów z wiedzy o społeczeństwie i geografii. Profil jest adresowany do uczniów zamierzających kontynuować naukę na kierunkach takich jak:
    - socjologia
    - psychologia
    - geografia
    - kulturoznawstwo
    - profilaktyka społeczna i resocjalizacja
    - politologia

 

Profil promocji i profilaktyki zdrowia z autorskim programem wychowania fizycznego z elementami tenisa

 ( program pozytywnie zaopiniowany przez głównego metodyka Polskiego Związki Tenisa).

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język angielski i biologia. Przedmioty uzupełniające: e-matematyka, nauka o komunikacji.

Do tej klasy zapraszamy uczniów zainteresowanych zasadami propagowania zdrowego stylu życia opartego na aktywności fizycznej wspomaganej racjonalnym żywieniem oraz osoby wiążące swoją przyszłość z filologią angielską i dziedzinami jej pokrewnymi.

W tej klasie lekcje z biologii wzbogacone będą zajęciami laboratoryjnymi, w czasie których uczniowie pod kierunkiem nauczyciela będą przeprowadzać doświadczenia. 

Na zajęciach wychowania  fizycznego uczniowie nauczą się podstaw gry w tenisa. W trakcie procesu szkolenia będą  mieli możliwość wyjazdu na obóz sportowy oraz udziału  (w roli kibica) w Międzynarodowych  Turniejach Tenisa WTA i ATP organizowanych przez PZT w Polsce. Uzyskają uprawnienia animatora lub instruktora tenisa.

Przedmioty nauczane w tej klasie na poziomie rozszerzonym umożliwiają jej absolwentom studiować na takich kierunkach jak:

    - dietetyka

    - fizjoterapia

    - kosmetologia

    - pielęgniarstwo

    - kryminologia

    - bioanalityka

    - inżynieria biomedyczna

    - inżynieria i ochrona środowiska

    - bezpieczeństwo wewnętrzne

    - filologia angielska

    - język obcy w biznesie

    - wychowanie fizyczne

    - psychologia

 

Profil europejski

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: geografia, język angielski.
Przedmioty uzupełniające: e-matematyka, nauka o komunikacji.
Przedmioty nauczane w tej klasie na poziomie rozszerzonym umożliwiają jej absolwentom studiować na takich kierunkach jak:
    - lingwistyka stosowana
    - stosunki międzynarodowe
    - politologia
    - socjologia
    - prawo
    - logistyka
    - turystyka/hotelarstwo
    - archeologia
    - iberystyka
    - amerykanistyka
    - filologia angielska, szwedzka, norweska

Profil ekonomiczny
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: geografia, matematyka.
Przedmioty uzupełniające: język obcy w społeczeństwie, nauka o komunikacji i e-matematyka.
Przedmioty nauczane w tej klasie na poziomie rozszerzonym umożliwiają jej absolwentom studiować na takich kierunkach jak:
    - ekonomia
    - europeistyka
    - finanse i rachunkowość
    - towaroznawstwo
    - turystyka
    - zarządzanie

Profil medyczny
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia.
Przedmioty uzupełniające: e-matematyka, język obcy w społeczeństwie i nauka o komunikacji. Do tej klasy zapraszamy uczniów, którzy wiążą swoją przyszłość z kierunkami medycznymi i przyrodniczymi. Lekcje z biologii i chemii wzbogacone są zajęciami laboratoryjnymi, w czasie których uczniowie pod kierunkiem nauczyciela mogą przeprowadzać doświadczenia
Absolwent tej klasy może wybrać kierunki studiów, tj.:
    - medycyna
    - stomatologia
    - farmacja
    - fizjoterapia
    - rehabilitacja
    - dietetyka
    - kosmetologia
    - biotechnologia
    - inżynieria biomedyczna
    - analityka medyczna
    - ratownictwo medyczne
    - pielęgniarstwo
Zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do konkursów z biologii i chemii.

Profil prawniczy
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: historia i wiedza o społeczeństwie.
Przedmioty uzupełniające: język obcy w społeczeństwie, e-matematyka, nauka o komunikacji. Do tej klasy zapraszamy uczniów, którzy wiążą swoją przyszłość z kierunkami, takimi jak:
    - prawo
    - administracja
    - politologia
    - bezpieczeństwo narodowe
    - stosunki międzynarodowe
    - europeistyka
    - kryminalistyka
    - prawo finansowe i skarbowość
Dla zainteresowanych uczniów tej klasy przewidziane są zajęcia przygotowujące do konkursów historycznych oraz z wiedzy o Polsce i świecie współczesnym.

    Przedmiotami, z których oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą punktowane w rekrutacji są:

    • język polski
    • matematyka
    • język angielski
    • geografia

 

Kategoria: