Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/lomzalo3/public_html/templates/dd_freegames_105/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198
Administrator
Odsłony: 57

6 kwietnia tego samego roku Kurator Oświaty w Łomży z dniem 1 czerwca 1992 r. powołał do życia III Liceum Ogólnokształcące w Łomży.

Pismem z 11 maja 1992 r. funkcję dyrektora powierzono mgr. Jerzemu Cieślewskiemu.

1

 23

 

1 września 1992 r. rok szkolny w III Liceum Ogólnokształcącym rozpoczęło zaledwie 68. uczniów w dwóch klasach oraz 15. nauczycieli.

Pierwszą siedzibą naszej szkoły był budynek Zespołu Szkół Medycznych przy ulicy Wiejskiej 16. Po czterech latach, 1 września 1996 r., nowy rok szkolny powitaliśmy już w budynku po Zespole Szkół Mechanicznych przy ulicy Senatorskiej 13.

Nadanie szkole imienia

14 lutego 1998 r., w 56. rocznicę powstania Armii Krajowej, Kurator Oświaty w Łomży Helena Sutyniec nadała III Liceum Ogólnokształcącemu w Łomży imię Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej.

Sztandar podarowała szkole warszawska Fundacja Teresy i Zdzisława Knobel.

Tego dnia gościli w naszej szkole przedstawiciele władz miasta, a także przedstawiciele łomżyńskiego garnizonu. Gośćmi honorowymi byli p. Henryk Wiśniewski - prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Łomży oraz p. Stanisław Gawrychowski, autor książki Na placówce AK.

Od tamtej pory pana Henryka Wiśniewskiego gościliśmy nie tylko podczas odbywającego się corocznie Święta Szkoły - 14 lutego i podczas uroczystości upamiętniających Święto Niepodległości, ale także na lekcjach wychowawczych. Jego wspomnienia z czasów wojny i okupacji były dla naszej młodzieży niezwykle wymowną lekcją historii kształtującą właściwą postawę obywatelską i wartości patriotyczne.

Wyrazem hołdu złożonego patronowi szkoły jest zbiór pamiątek wyeksponowanych w pracowni historycznej i na holu na II piętrze. Dzięki młodzieży, kombatantom i ich rodzinom zgromadzone zostały liczne pamiątki, m.in. fragmenty umundurowania, odznaczenia i części uzbrojenia byłych żołnierzy podziemia. Wśród eksponatów są także materiały propagandowe z okresu walk pod dwiema okupacjami - rozkazy, meldunki, fotografie, notki biograficzne żołnierzy AK. Ważne miejsce zajmuje sztandar AK przechowywany w jednej z gablot.

Te wszystkie znaki minionego czasu niewątpliwie skłaniają młodzież do zadumy nad dziejami naszej ojczyzny i nie pozwalają zapomnieć o tych, którzy jej historię tworzyli.

78

 

Spotkania z kombatantami

Ważną rolę w kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży pełnią spotkania z kombatantami. Członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Związku Sybiraków w Łomży zapraszani są na uroczystości szkolne oraz uczestniczą w zajęciach z młodzieżą, podczas których dzielą się swoimi wspomnieniami z czasów wojny i okresu powojennego.

Oprócz pana Henryka Wiśniewskiego, przyjaciela szkoły, długoletniego prezesa oddziału łomżyńskiego ŚZŻAK, mieliśmy zaszczyt gościć p. Irenę Baranowską-Tyman, żołnierza ZWZ-AK, członkinię SZŻAK, p. Mariana Paliwodę oraz p. Kazimierza Wojewodę członków łomżyńskiego oddziału Związku Sybiraków.

9

10

Wizyta Jolanty Kwaśniewskiej

1 września 2000 r. w naszej szkole gościła żona ówczesnego Prezydenta RP p. Jolanta Kwaśniewska, która przekazała ufundowane przez kancelarię Prezydenta RP kompletne wyposażenie szkolnej pracowni internetowej.

Jak napisała potem Gazeta Wyborcza Uczniów III LO w Łomży pani prezydentowa namawiała do tego, aby dobrze korzystali z danego im czasu do nauki i uczyli się języków obcych.

 

 

Uroczyste otwarcie stałej ekspozycji poświęconej Bohaterom walk o wolność Ojczyzny

W oparciu o zbiory będące własnością p. Henryka Wiśniewskiego 12 listopada 2002 r. w III LO w Łomży miało miejsce uroczyste otwarcie stałej ekspozycji po-święconej Bohaterom walk o wolność Ojczyzny.

Składa się na nią dwanaście gablot przedstawiających odpowiednio:

  • gablota I - historię założenia i działalności Polskiej Organizacji Wojskowej na Ziemi Łomżyńskiej,
  • gabloty II, III, IV - wydarzenia roku 1920 na Ziemi Łomżyńskiej,
  • gablota V - historię 18 Dywizji Piechoty,
  • gablota VI - historię 33 Pułku Piechoty,
  • gabloty VII, VIII, IX - przebieg kampanii wrześniowej na Ziemi Łomżyńskiej,
  • gabloty X, XI - historię obwodu łomżyńskiego Armii Krajowej,
  • gablota XII - została opracowana na podstawie materiałów przekazanych naszej szkole przez p. Irenę Baranowską-Tyman, żołnierza ZWZ-AK, członkinię ŚZŻAK. Zbiory poświecone są p. Zofi i Dąb-Biernackiej ps. ?Jagienka?, organizatorce łączności i szefa łączniczek w latach 1940-1945 między Komendą Okręgu Wileńskiego a Komendą Główną AK w Warszawie w stopniu kapitana, oficerowi II Korpusu, odznaczonej dwukrotnie Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem AK. Ponadto gablota zawiera informacje na temat historii VI Wileńskiej Brygady AK.

 

Promocja książki Ziemia Łomżyńska w latach walki i okupacji 1939-1945

W kwietniu 2004 r. w naszej szkole odbyła się promocja książki Mieczysława Laszczkowskiego pt. Ziemia Łomżyńska w latach walki i okupacji 1939-1945. Spotkanie miało uroczysty charakter nie tylko ze względu na znamienite grono gości, ale również z powodu poruszanych treści.

Prelegenci ze wzruszeniem mówili o czasach wojny, wspominali zaangażowanie, z jakim podejmowali walkę z okupantem, uświadamiali zebranym (zwłaszcza młodzieży) wartość ojczyzny i potrzebę poświęcania się dla niej.

 

10 lat z patronem

10. rocznica nadania szkole imienia to dla całej społeczności szkolnej ważne wydarzenie. Przygotowywaliśmy się do niego bardzo starannie. Opracowana i wydana została broszura pt.: 10 lat z patronem, która zawiera informacje na temat historii szkoły, budynku przy ulicy Senatorskiej 13 - siedziby szkoły od 1996 roku - i Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej. Zorganizowano i przeprowadzono międzyszkolne (a w dwóch przypadkach nawet ogólnopolskie) konkursy: Poezji i Piosenki Patriotycznej Polska to my, literacki Bo wolność krzyżami się mierzy, plastyczny AK w walce z Niemcami i wiedzy o AK.

Najważniejszą częścią obchodów jubileuszu była akademia, w której udział wzięli liczni goście. Szczególnie gorąco pani dyrektor Grażyna Chodnicka powitała przybyłych na uroczystość żołnierzy AK: p. Henryka Wiśniewskiego - Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Łomży, p. Annę Polak, p. Marię Babiel, p. Helenę Getek, p. Irenę Baranowską-Tyman, p. Jerzego Getek., p. Józefa Gabiniewicza, p. Stanisława Hermanowskiego, p. Jana Olszewskiego. To oni dają świadectwo prawdzie o tamtych czasach, są żywą lekcją historii dla współczesnej młodzieży, dlatego przez zebranych gości i uczniów naszej szkoły zostali przyjęci bardzo ciepło, czego wyrazem były gromkie brawa i kwiaty.

Wszyscy uczestnicy jubileuszu szkoły w skupieniu i z zainteresowaniem wysłuchali wykładów przygotowanych przez pracowników IPN. Pan Leszek Rysak mówił o prawdach i mitach narosłych wokół Armii Krajowej, zaś Krzysztof Sychowicz przedstawił postawy akowców i dylematy, z którymi musieli zmagać się żołnierze obwodu łomżyńskiego AK w latach 1944-45, gdy radość wolności zamieniała się w rozpacz kolejnego zniewolenia.

Po prelekcjach pracownicy IPN podarowali szkole tablice m.in. z unikatowymi zdjęciami walczących żołnierzy AK. Mają one pomagać młodzieży w odkrywaniu zagadek tamtych czasów i przybliżać postawy bohaterskich żołnierzy.

Po wystąpieniach gości zaprezentowała się młodzież naszej szkoły w montażu słowno-muzycznym zatytułowanym Jeśli zapomnę o Nich, Ty Boże zapomnij o mnie.

Uczniowie w przejmujący sposób opowiedzieli historię żołnierzy walczących o wolność Ojczyzny. Szczególne wzruszenie, a nawet łzy było widać na twarzach zebranych, gdy uczeń w mundurze żołnierskim, przy blasku świec i lampy, na tle choinek i autentycznych zdjęć z tamtych czasów, pisał list z Katynia do Maryni. Mieliśmy wtedy wrażenie, że uczestniczymy nie w przedstawieniu, ale że towarzyszymy prawdziwemu oficerowi w pożegnaniu z ukochaną.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród zwycięzcom konkursów organizowanych z okazji 10. rocznicy nadania szkole imienia.

Ostatnim elementem uroczystości było zwiedzanie wystawy poświęconej działalności żołnierzy AK, przygotowanej na holu na II piętrze w szkole. Był to czas nie tylko na indywidualne refleksje, ale też rozmowy z akowcami.

Odsłonięcie tablicy memoratywnej

13 lutego 2009 r. już po raz jedenasty obchodziliśmy rocznicę nadania szkole imienia Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej. Ważnym wydarzeniem obchodów Święta Szkoły było odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej komendantów i inspektorów AK.

W uroczystości, oprócz nauczycieli i uczniów naszego liceum, udział wzięli między innymi żołnierze Armii Krajowej (p. Anna Polak, p. Maria Babiel, p. Tadeusz Danowski) z prezesem Światowego Związku Żołnierzy AK oddział w Łomży panem Henrykiem Wiśniewskim na czele, zaprzyjaźniona ze szkołą pani Irena Baranowska--Tyman (łączniczka z czasów wojny).

Spotkanie z żołnierzami Armii Krajowej, świadkami trudnej polskiej historii, sprowokowało naszą młodzież do refleksji na temat bohaterstwa, poświęcenia i wierności ojczyźnie. Na znak hołdu dla heroicznej postawy żołnierzy młodzież objęła wartę honorową przy pomniku, złożyła kwiaty i zapaliła znicze.

W trakcie uroczystości wszyscy wysłuchali krótkich referatów przybliżających sylwetki czterech dowódców obwodu łomżyńskiego AK, którym poświęcona jest tablica i obejrzeli montaż poetycko--muzyczny zatytułowany Ojczyźnie naszej bądźmy wierni przygotowany przez uczniów z Koła Żywego Słowa i zespołu muzycznego.

Jak zwykle wykazali się oni profesjonalizmem. Zachwycili zebranych perfekcyjnie dobranym repertuarem i mistrzostwem w wyrażaniu emocji zapisanych w tekście.

W budowaniu nastroju zadumy pomagały pełne ekspresji pieśni patriotyczne wykonane z wielkim zaangażowaniem i przejęciem. Gromkie brawa otrzymali również uczniowie naszej szkoły, którzy w strojach z epoki romantyzmu tańczyli poloneza, tradycyjny polski taniec. Całość dopełniała scenografia, której głównym motywem była biało-czerwona szarfa oplatająca brzozowy krzyż. Wszystko to sprawiło, że uroczystość stała się źródłem wspomnień dla kombatantów, a dla uczniów naszej szkoły doskonałą lekcją historii i patriotyzmu.

Podlaska Rodzina Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej

III LO w Łomży znalazło się w gronie szkół założycielskich Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej. Akt utworzenia Rodziny został podpisany 5 marca 2010 r. w siedzibie podlaskiego Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Głównym celem działalności Rodziny jest poszerzanie wiedzy młodzieży o historii walk i polskich dążeniach niepodległościowych, bohaterach narodowych od końca XVIII do XX wieku oraz kształtowanie świadomości narodowej i patriotycznej młodzieży. 29 września 2010 r. uczniowie i nauczyciele naszego liceum wzięli udział w I Sejmiku Aksjologicznym Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walk o Niepodległość Rzeczy-pospolitej w Korycinie, którego tematyka dotyczyła problemu współczesnego rozumienia wartości patriotycznych.

Dwadzieścia lat minęło...

Bieg 25-lecia...

 

30 lat minęło jak jeden dzień...

 

Kategoria: