Administrator
Odsłony: 821


Zgłoszenia na XX Giełdę pomysłów na życie


Stanowiska na sali gimnastycznej (max. 25 miejsc)

  1. Uniwersytet w Białymstoku
  2. Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
  3. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  4. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  5. Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
  6. Politechnika Białostocka
  7. Uczelnia Jańskiego w Łomży
  8. Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Fizyki
  9. Politechnika w Białymstoku, Wydział Mechaniczny
10. Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej
11. Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki
12. OXFORDON Studia w Anglii
13. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Wydział Gospodarki Turystycznej w Ełku
14. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
15. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk Technicznych
16. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
17. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
18. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce
19. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
20. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży; oferta uczelni wojskowych, rekrutacja
21. Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp.z o.o
22. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
23. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
24. Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
25. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 

Stanowiska w pozostałych pracowniach

26. Polsko-Japońska Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie
27. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Biuro ds. studenckich.
28. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
29. Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Kategoria: