Giełda

Administrator
Kategoria:


Zgłoszenia na XX Giełdę pomysłów na życie


Stanowiska na sali gimnastycznej (max. 25 miejsc)

  1. Uniwersytet w Białymstoku
  2. Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
  3. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  4. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  5. Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
  6. Politechnika Białostocka
  7. Uczelnia Jańskiego w Łomży
  8. Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Fizyki
  9. Politechnika w Białymstoku, Wydział Mechaniczny
10. Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej
11. Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki
12. OXFORDON Studia w Anglii
13. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Wydział Gospodarki Turystycznej w Ełku
14. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
15. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk Technicznych
16. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
17. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
18. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce
19. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
20. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży; oferta uczelni wojskowych, rekrutacja
21. Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp.z o.o
22. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
23. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
24. Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
25. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 

Stanowiska w pozostałych pracowniach

26. Polsko-Japońska Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie
27. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Biuro ds. studenckich.
28. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
29. Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Administrator
Kategoria:

   

 

 

 

 

 

 

 

 

III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży

serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na

XX Giełdę pomysłów na życie

która odbędzie się

11 marca 2020 r. w godzinach 10.00-14.00

w naszej szkole: Łomża ul. Senatorska 13

Organizatorzy

Administrator
Kategoria:

Program
XX Giełdy pomysłów na życie
w III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży
w dniu 11 marca 2020 r.

 

1000 Uroczyste otwarcie XX Giełdy pomysłów na życie
1000 - 1020 Krótkie wystąpienia gości
1020 - 1130 1 minutowe wystąpienia przedstawicieli uczelni
1100 - 1400 Dyżur doradców zawodowych i przedstawicieli instytucji wspierających aktywizację młodzieży
(ŁCRE, PUP, MCIZ-OHP, CIiPKZ)
1130 - 1215 Udział uczniów klas III w prelekcjach przygotowanych przez wykładowców uczelni
 1230 - 1400 Zapoznanie uczniów klas III z ofertą edukacyjną uczelni (spotkania przy stoiskach)
1230 - 1315 Udział uczniów klas II oraz zainteresowanej młodzieży z innych szkół średnich w prelekcjach przygotowanych przez wykładowców uczelni
 1230 - 1400 Zapoznanie młodzieży z innych szkół średnich z ofertą edukacyjną uczelni (spotkania przy stoiskach)
1400 Zamknięcie XX Giełdy pomysłów na życie